ZVÝŠÍM VAŠE PRODEJE

MARKETINGOVÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

DOKÁŽEME SPOLU NAJÍT POTENCIÁL TAM, KDE BYSTE JEJ NEHLEDALI

Podívám se na vaše podnikání jinýma očima a z jiného úhlu pohledu. 

Budu se vás hodně ptát a hledat váš skrytý potenciál 

Zakládám si na přátelské spolupráci a vzájemné důvěře. Nechci dávat doporučení od stolu, jen s povrchní znalostí vašeho podnikání a na základě nějakých obecně platných vzorců. Výsledkem totiž nemá být co nejobsáhlejší prezentace nebo dokument plný newspeekové omáčky, rekapitulace provedeného a nejasností coby kdyby...   Přijdu s konkrétními opatřeními, konkrétními návrhy, které jsou společně s vámi zprioritizovány tak, aby je bylo možné co nejrychleji uvést do praxe.
Výsledky tak poznáte mnohdy již v průběhu vytváření strategie a úvodních analýz , protože tyto poznatky můžete implementovat okamžitě. Vždy jdu do hloubky, dotazuji se vás, konzultuji s vámi a pracuji s vašimi daty, vašimi stávajícími výsledky. Mám zkušenosti, praxi v reálném světě podnikání, s přímými a praktickýmí zkušenostmi s danou problematikou. 
Těším se na naši spolupráci

Jak bude spolupráce probíhat?

Úvodní konzultace

Nejdříve se seznámíme, vyjasníme očekávání a zjistíme, jestli jsme "kompatibilní" k vzájemné spolupráci

Zdarma

Brief a debrief

Pokud se společně rozhodneme, že do toho jdeme, vyplníte jednoduchý brief (dotazník) o vaší firmě, konkurenci apod.. Na jeho základě si udělám ucelený obrázek o vašem podnikání, připravím podrobné dotazy a ve zhruba 45-60 minutovém rozhovoru si vše upřesníme.

Zdarma

Marketingová nebo obchodní strategie

Na základě zjištěných informací připravím ucelenou strategii podle vašich cílů a očekávání. Strategii Vám představím na dalším mítinku - a v průběhu jejího představení položím klíčové otázky - "Chcete strategii představit celou a následně ji buď realizovat vlastními silami nebo za mé účasti?" 

Pokud se tak jako většina rozhodnete pokračovat, přichází na řadu odměna za její vytvoření. Pokud ji v průběhu odmítnete, nebude vás celý tento proces stát ani korunu.

5000 - 10000 

Průběžná spolupráce

Rozhodnete-li se využívat mé služby i nadále, dohodneme časový rozsah spolupráce, hodinovou odměnu (záleží na typu vykonávaných činností, jejich frekvenci a vašich možnostech) a vzájemně vyhovující formu spolupráce.

500-1500 /hod